Contact

The operator of the ski resort:

Skipark RK,  s.r.o.

Bystrická cesta 1

034 01 Ružomberok

Address:

Hrabovská cesta 1679/31, 034 01 Ružomberok

Tel.č: +421 918 640 640

Email: skipark@skipark.sin.sk

IČO: 52 683 621

IČ – DPH: Sk2121114171

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl. č.: 73177/L